Reclame plaatsen

 • Samenvatting

  Wilt u een reclamebord plaatsen aan een pand, dan hebt u misschien een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt ook voor reclame op muren en andere openbare reclame-uitingen, zoals tekeningen en opschriften voor politieke, culturele of sportactiviteiten.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt via het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen. Als particulier kunt u uw aanvraag direct digitaal indienen met uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

  Als bedrijf kunt u de aanvraag alleen digitaal indienen. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig.

  Omgevingsvergunning reclame-uiting aanvragen

  • Vul het aanvraagformulier volledig in.
  • Stuur het aanvraagformulier met de benodigde documenten digitaal of per post naar de gemeente.
  • U krijgt een ontvangstbevestiging van de gemeente.
  • Nadat de gemeente heeft beslist, krijgt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u eventueel nog in beroep gaan bij de bestuursrechter.

 • Hoe werkt het?

  U hebt een omgevingsvergunning nodig als u de reclame-uiting plaatst langs de openbare weg of in de open lucht. Het maakt niet uit of u de reclame blijvend of tijdelijk plaatst. Tijdelijke reclame mag u niet eerder dan 2 weken voor de aangekondigde activiteit plaatsen. Na afloop van het evenement moet u de reclame zo snel mogelijk weghalen.

  De gemeente beoordeelt uw aanvraag voor een omgevingsvergunning. Zij bekijkt of plaatsing van de reclame-uitingen voldoet aan de ‘redelijke eisen van welstand’ en andere eisen. De gemeente kan de vergunning weigeren om de volgende redenen:

  • De reclame-uiting past niet in de omgeving.
  • De reclame-uiting past niet bij het gebouw waar het geplaatst is.
  • De reclame-uiting hindert weggebruikers.
  • De reclame-uiting brengt schade toe aan de weg.
  • De reclame-uiting belemmert het beheer en onderhoud van de weg.
 • Wat heb ik nodig?

  Bouwkundige tekeningen (bij voorkeur digitaal via OLO, bij papierenaanvraag in 2-voud) reclame, in de vorm van een situatie-, gevel- en/of ontwerptekening, moeten de volgende gegevens bevatten:

  • Plaats van de reclame (aan de gevel, op het dak, en dergelijke)
  • Aantal en afmetingen van de reclame
  • Hoogte van de reclame, gemeten vanaf het maaiveld tot de onderkant van de reclame
  • Bevestigingsconstructie
  • Te gebruiken materialen, kleuren en verlichting
  • Tekst van de reclame
  • Belendende bebouwing
  • Overige al aanwezige reclame
  • Details uiterlijk reclame: kleuren, opdruk, lettertypen en dergelijke
  • Details verlichting reclame: wattage, lichtsterkte en knipperfrequentie
  • Detailtekening in schaal 1:5 of groter
  • Duidelijke maatvoering en schaalaanduiding (aanduiding met maatlijn)
 • Aanvullende informatie

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag of de omgevingsvergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.

  Informeer vooraf

  Informeer vooraf bij de gemeente of het plaatsen van reclame-uitingen nog is toegestaan. De gemeente kan een maximum stellen aan het aantal reclame-uitingen in de gemeente. Is dit aantal al gebruikt, dan weigert de gemeente elke nieuwe aanvraag. Ook legt de gemeente belasting op voor een reclame-uiting (zie hiervoor de vordering op de heffing en invordering van reclamebelasting 2016).

  Wilt u een reclame-uiting plaatsen buiten de bebouwde kom of langs een provinciale weg? U hebt misschien toestemming nodig van de provincie. Informeer hiernaar bij de provincie.

 • Synoniemen

  toestemming tot het plaatsen van reclame-uitingen; commerciële informatie verstrekken; reclameborden; lichtreclame; reclame; reclamevergunning; omgevingsvergunning; tekening; opschrift; Wabo; wabo; vergunningcheck; omgevingsvergunning reclame;

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens