Subsidie Culturele Impuls

 • Samenvatting

  Deze eenmalige subsidie is bedoeld om activiteiten te stimuleren die zich richten op de ondersteuning van amateurkunst, cultuureducatie en talentontwikkeling. Ook activiteiten in het kader van aandacht voor specifieke doelgroepen, versterking van het aanbod van culturele instellingen en vergroting kwaliteit van openbare ruimten met kunst kunnen voor deze subsidie in aanmerking komen.

 • Wat moet ik doen?

  De aanvraag dient minimaal acht weken voorafgaand aan de activiteit te worden ingediend, via het aanvraagformulier culturele activiteiten en projecten (pdf, 0,1 MB). Dit kan het hele jaar door zolang er nog budget beschikbaar is.  Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

  Wijzigingen in de activiteit waarvoor subsidie is toegekend dienen te worden gemeld via het meldingsformulier wijzigingen (pdf, 0,1 MB). Na afloop van de activiteit ontvangen wij van u het verantwoordingsformulier (pdf, 0,1 MB).

  Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de beleidsmedewerker Cultuur, mevrouw Marijn de Ronde, tel. 0341 411 911 of  m.deronde@harderwijk.nl.

 • Hoe werkt het?

  De subsidie (maximaal € 5.000 op jaarbasis) kan worden verstrekt indien de aanvraag inhoudelijk past binnen het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Harderwijk en voor zover er financiële middelen beschikbaar zijn. Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient te worden voldaan aan de volgende criteria:

  • De instelling moet vrij van winstoogmerk zijn en dient rechtspersoonlijkheid bezitten.
  • De activiteit draagt bij aan culturele doelstellingen (pdf, 0,1 MB) van de gemeente Harderwijk
  • De activiteit is gericht op bewoners van Harderwijk en/of haar bezoekers,
  • Bij de activiteit wordt samengewerkt met ten minste één andere Harderwijker organisatie
  • Er is minimaal 20% cofinanciering geregeld.
 • Aanvullende informatie

  Meer informatie vind u in de deelverordening impuls Culturele sector.

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens