Subsidies éénmalige activiteiten welzijn, sport, cultuur en zorg

 • Samenvatting

  De gemeente Harderwijk stimuleert initiatieven op het gebied van welzijn, cultuur, sport en zorg. U kunt subsidie krijgen voor een activiteit als u voldoet aan de voorwaarden en zover er financiële middelen zijn.

  Let op: er is voor 2018 geen budget meer beschikbaar voor subsidies éénmalige activiteiten welzijn, sport, cultuur en zorg.  

 • Wat moet ik doen?

  De aanvraag dient minimaal acht weken voorafgaand aan de activiteit te worden ingediend via het aanvraagformulier eenmalige activiteitensubsidie (pdf, 0,1 MB). Dit kan het hele jaar door zolang er nog budget beschikbaar is.  Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. 

  Wij vragen u om zodra zich wijzigingen voordoen die van invloed zijn op de besteding van de ontvangen subsidie dit te melden via het meldingsformulier wijzigingen (pdf, 0,1 MB). Na afloop van de activiteit ontvangen wij van u het verantwoordingsformulier eenmalige activiteitensubsidie (pdf, 0,1 MB).

  Deskundigheidsbevordering

  De aanvraag voor de deskundigheidsbevordering dient minimaal acht weken voorafgaand aan de activiteit te worden ingediend via het aanvraagformulier deskundigheidsbevordering (pdf, 0,1 MB). Dit kan het hele jaar door zolang er nog budget beschikbaar is.  Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. 

  Wij vragen u om zodra zich wijzigingen voordoen die van invloed zijn op de besteding van de ontvangen subsidie dit te melden via het meldingsformulier wijzigingen (pdf, 0,1 MB). Na afloop van de activiteit ontvangen wij van u het verantwoordingsformulier deskundigheidsbevordering (pdf, 0,1 MB).

 • Hoe werkt het?

  De gemeente Harderwijk stimuleert initiatieven op het gebied van welzijn, cultuur, sport en zorg.
  U kunt subsidie (maximaal € 5.000 op jaarbasis) krijgen voor activiteiten van uw instelling, als zij voldoen aan ieder geval de volgende criteria en voor zover er financiële middelen beschikbaar zijn:

  • De organisatie moet een rechtspersoonlijkheid bezitten
  • De activiteit draagt bij aan maatschappelijke doelstellingen (pdf, 0,1 MB) van de gemeente Harderwijk
  • De activiteit heeft een eenmalig karakter: opstarten van nieuwe activiteiten of een pilot, en in bijzondere omstandigheden ter overbrugging
  • De activiteit is waardevol voor de bevolking van Harderwijk en voegt iets toe aan het bestaande aanbod.
  • Bij de activiteit wordt samengewerkt met ten minste één andere Harderwijkse organisatie
  • Er is minimaal 20% co-financiering geregeld.
  • Activiteiten van vrijwilligersorganisaties krijgen prioriteit boven activiteiten van professionele organisaties.

  Wat zijn de criteria voor deskundigheidsbevordering? 

  De gemeente Harderwijk vindt het belangrijk dat veel vrijwilligers actief en enthousiast zijn. Soms hebben zij scholing nodig. Uw instelling kan subsidie (maximaal € 2.000 op jaarbasis) ontvangen voor deelname van uw vrijwilligers aan een cursus.

  • De organisatie moet rechtspersoonlijkheid bezitten.
  • De cursus dient bij te dragen aan het functioneren van de vrijwilliger(s) in de organisatie.
  • De kosten van de cursus zijn redelijk in verhouding tot de gemiddelde prijs voor een dergelijke cursus.
  • Van de kosten (inclusief reiskosten) wordt maximaal 75% gesubsidieerd.

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens