Subsidies Evenementen

 • Samenvatting

  Wanneer u in een evenement organiseert in de gemeente Harderwijk kunt u bij de gemeente Harderwijk evenementensubsidie aanvragen.

 • Wat moet ik doen?

  U dient de aanvraag in te leveren bij de gemeente vóór 1 januari van het jaar waarin uw activiteit plaatsvindt via het aanvraagformulier evenementensubsidie (pdf, 0,1 MB). Als het budget niet toereikend is voor alle toegekende aanvragen, vindt een herverdeling naar rato plaats. 

  Wij vragen u om zodra zich wijzigingen voordoen die van invloed zijn op de besteding van de ontvangen subsidie dit te melden via het meldingsformulier wijzigingen (pdf, 0,1 MB). Na afloop van de activiteit dient u het evaluatieformulier (pdf, 0,1 MB) in te vullen en met bijbehorende bijlagen ons toe te sturen.

  Met het evaluatieformulier evenementensubsidie 2013 (pdf, 0,1 MB) wordt een evaluatie uitgevoerd ten behoeve van verificatie van de door de gemeente Harderwijk eerder verstrekte evenementensubsidie 2013.

 • Hoe werkt het?

  Wanneer u in een evenement organiseert in de gemeente Harderwijk kunt u bij de gemeente Harderwijk evenementensubsidie (maximaal € 10.000 op jaarbasis) aanvragen. U dient in ieder geval te voldoen aan de volgende criteria:

  • De instelling moet rechtspersoonlijkheid bezitten.
  • De activiteit gericht op bewoners van Harderwijk en/of haar bezoekers,
  • Subsidieaanvragen moeten vóór 1 januari (van het jaar waarin het evenement plaatsvindt) worden ingediend.
  • Bij de activiteit wordt samengewerkt met ten minste één andere Harderwijkse organisatie
  • Er is minimaal 75% co-financiering geregeld.
  • Voor dit evenement mag niet een andere subsidie van de gemeente zijn ontvangen.

  Een eventuele subsidietoekenning vindt altijd plaats onder voorbehoud dat een evenementenvergunning wordt toegekend! 

 • Aanvullende informatie

  Meer informatie vindt u in de deelverordening subsidies evenementen.

  Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de beleidsmedewerker mevrouw J. Büttner, j.buttner@harderwijk.nl of tel: 0341 411 911.

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens