Vreugdevuren en kleine sfeervuren

 • Samenvatting

  Vreugdevuren zijn alleen toegestaan met een vergunning. Kleine sfeervuren zoals een terrashaard of vuurkorf mogen wel. Uiteraard mogen deze vuren geen gevaar of hinder voor de omgeving zijn en geen schade veroorzaken aan wegen of openbaar groen. 

 • Hoe werkt het?

  Vreugdevuren alleen met vergunning

  De vergunning moet minimaal 12 weken voor de jaarwisseling zijn aangevraagd. Tegen vreugdevuren die niet gemeld zijn of die niet voldoen aan de voorwaarden, treden politie en brandweer op. Meer informatie over vreugdevuren is te vinden in het Vreugdevurenbeleid 2010. Het Vreugdenvurenbeleid 2010 is op te vragen bij de gemeente Harderwijk.

  Voor de komende jaarwisseling is geen vergunning aangevraagd voor een vreugdevuur.

  Kleine sfeervuren

  Voor kleine sfeervuren zoals een terrashaard of vuurkorf is geen vergunning nodig. Sfeervuren moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Een sfeervuur mag plaatsvinden van 31 december 17.00 uur tot 1 januari 05.00 uur.
  • Het vuur mag uitsluitend bestaan uit kerstbomen, (fruit)snoeihout en overig schoon hout. Het gebruiken van geverfd hout, oude meubelen, huisvuil- en bedrijfsafval, kunststoffen, plaatmateriaal, autobanden, vloeibare- en chemische stoffen enzovoort, is niet toegestaan.
  • U mag het vuur niet aansteken en/of in stand houden met bladeren, houtwol, hooi, stro of andere gemakkelijk opstijgende materialen.
  • Voor het aanmaken van het vuur mag u geen gebruik maken van vloeibare brandstoffen.
  • U moet zorgen voor een goed brandend vuur zodat er zo min mogelijk rookontwikkeling plaatsvindt.
  • De vuurkorf of haard moet op een stevige ondergrond staan. Om de ondergrond te beschermen tegen hitte liggen er rijplaten, tegels of zand onder de vuurkorf.
  • Sfeervuren moeten minimaal 2 meter vanaf de openbare weg geplaatst worden.
  • Het vuur mag niet leiden tot openbare orde problemen of problemen met de verkeersveiligheid. Hulpdiensten moeten vrije doorgang hebben.
  • Wanneer het vuur is uitgebrand, moet u de smeulende resten blussen en met zand afdekken.
  • U moet het sfeervuur na afloop opruimen.

  Stadstoezicht controleert op oudejaarsdag actief op het naleven van deze voorwaarden. Bij twijfel over het voldoen aan de voorwaarden kunnen zij een preventieve last onder dwangsom opleggen aan de eigenaar van de vuurkorf. Bij een daadwerkelijke overtreding van de voorwaarden wordt een dwangsom ter hoogte van 1.000 euro opgelegd. 

  Meer informatie

  Zie ook Vuurwerk afsteken.

 • Synoniemen

  vuur vuurkorf fikkie vreugdevuur 

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens