Waarderingssubsidies maatschappelijke inzet

 • Samenvatting

  Waarderingssubsidies worden verstrekt ter ondersteuning van de activiteiten van een instelling, zonder directie relatie tussen de kosten van de activiteit en het subsidiebedrag. Neem contact op met de gemeente voor meer informatie via 14 0341.

  Uw aanvraag moet uiterlijk 1 maart (voor het huidige jaar) bij de gemeente zijn ingediend. Heeft u de subsidie eerder van ons ontvangen, dan krijgt u automatisch een nieuw aanvraagformulier toegestuurd.

 • Hoe werkt het?

  Algemene voorwaarde

  U bent een rechtspersoon en u bestaat minimaal 1 jaar en bent in Harderwijk gevestigd.

  Aanvullende voorwaarden

  Voorwaarden

  U bent een bewonersorganisatie

  De activiteiten die u organiseert moeten gericht zijn op belangenbehartiging, ledenbinding en verbetering van de eigen leefomgeving. Onder uw leden zijn minimaal 15 huishoudens uit Harderwijk die contributie betalen.

  U bent een jeugdsportorganisatie of jeugdvrijwilligersorganisatie

  De activiteiten die u organiseert zijn voor in Harderwijk wonende jeugdleden van 4 t/m 23 jaar.

  U bent een wijkorganisatie

  De activiteiten die u organiseert moeten aantoonbaar zijn gericht op alle bewoners van een wijk of een aantal wijken.

  Amateurkunst

  • u organiseert groepsgewijze activiteiten voor mensen die actief maar niet beroepsmatig kunst beoefenen.
  • u organiseert jaarlijks tenminste 1 openbare voor ieder toegankelijke prestatie in Harderwijk, waarin de artistieke producten van de leden/deelnemers worden getoond.
  • u heeft tenminste 15 betalende leden/deelnemers die regelmatig werken aan artistieke producties en de presentatie daarvan

  U bent een ouderenbond

  De activiteiten die u organiseer zijn voor ouderen van 55+ en gericht op ontmoeting, educatie, voorlichting en belangenbehartiging.

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens