Waarderingssubsidies maatschappelijke inzet

 • Samenvatting

  Waarderingssubsidies worden verstrekt ter ondersteuning van de activiteiten van een instelling, zonder directie relatie tussen de kosten van de activiteit en het subsidiebedrag.

 • Wat moet ik doen?

  Uw aanvraag moet uiterlijk op 1 maart bij de gemeente zijn ingediend. Aanvragen die na 1 maart bij ons binnenkomen worden niet-ontvankelijk verklaard.

  Mocht u al eerder een waarderingssubsidie hebben ontvangen, dan krijgt u automatisch een nieuw aanvraagformulier toegestuurd.

 • Hoe werkt het?

  Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient u in ieder geval te voldoen aan de volgende criteria:

  Algemeen:

  • rechtspersoonlijkheid bezitten, minimaal 1 jaar bestaan en in Harderwijk zijn gevestigd.

  Bewonersorganisaties:

  • activiteiten organiseren gericht op belangenbehartiging, ledenbinding en verbetering van de eigen leefomgeving, en
  • onder hun leden tenminste 15 huishoudens in Harderwijk hebben, die contributie betalen.

  Jeugdsport:

  • aantal in Harderwijk wonende jeugdleden van 4 t/m 23 jaar.

  Jeugdvrijwilligerswerk:

  • activiteiten organiseren voor hun in Harderwijk wonende jeugdleden van 4 t/m 23 jaar

  Wijkorganisaties:

  • activiteiten organiseren die aantoonbaar zijn gericht op alle bewoners van een wijk of een aantal wijken. De omvang van het werkgebied behoeft instemming van B&W

  Amateurkunst:

  • groepsgewijze activiteiten organiseren voor mensen die actief maar niet beroepsmatig kunst beoefenen.
  • jaarlijks tenminste 1 openbare voor ieder toegankelijke prestatie in Harderwijk organiseren waarin de artistieke producten van de leden/deelnemers worden getoond.
  • tenminste 15 betalende leden/deelnemers hebben die regelmatig werken aan artistieke producties en de prestentatie daarvan

  Ouderenbonden:

  • activiteiten voor ouderen van 55+ organiseren gericht op ontmoeting, educatie, voorlichting en belangenbehartiging.
 • Aanvullende informatie

  De deelverordening kunt u vinden op de pagina Deelverordening Waarderingssubsidies maatschappelijke inzet.

  Voor informatie en toezending van een aanvraagformulier kunt u terecht bij Marian van Straten, tel. 411911.

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens