Aangepast vervoersverbod vogelgriep (20-12-2017)

De pluimveebedrijven in het beschermingsgebied rondom Biddinghuizen zijn bemonsterd, onderzocht op vogelgriep en negatief bevonden. Er zijn tot op heden geen nieuwe besmettingen in het beschermings- en toezichtsgebied gevonden. 

De begrenzing van het toezichtsgebied is tegen het licht gehouden. Gebleken is dat het wenselijk is de begrenzing op enkele punten te verfijnen en kleinere wegen als grens te gebruiken. Uit veterinair oogpunt bestaan hiertegen geen bezwaren. Uiteraard is de door de Europese Unie voorgeschreven minimale straal van 10 kilometer rond het besmette bedrijf een gegeven voor de begrenzing (artikel 16 van richtlijn 2005/94/EG). Met deze aanpassing vallen zes pluimveebedrijven in het zuiden van het oude toezichtsgebied buiten het huidige toezichtsgebied. Het is nu mogelijk voor bedrijven om met vermijding van de rijksweg A28 en N302 aan en afvoer te realiseren.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens