Aanpak wateroverlast Harderweide (29-04-2020)

In Harderweide is een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van wateroverlast na hevige regenval. Uit onderzoek blijkt dat de wateroverlast in Harderweide op een aantal percelen veroorzaakt is door een sterk verdichte bodemlaag. Daardoor kan het regenwater moeilijk wegzakken. Daarnaast stroomt in sommige gevallen het overtollig regenwater moeilijk weg door een ongunstig hoogteverloop van de tuin naar de straat of achterpad. De combinatie van deze twee factoren zorgt voor een langdurige plasvorming in de tuinen en kan een verklaring zijn voor water in de kruipruimte. Om inzicht te krijgen in mogelijke oplossingen van dit probleem, zijn in de maand april diverse proeven in de wijk uitgevoerd.

Proeven

Bij één van die proeven werd de bodem ‘gebroken’. Dit wil zeggen dat met speciaal luchtdrukapparatuur scheuren in de bodem werden aangebracht. Die bodemdelen werden onderling met elkaar verbonden en gevuld met organisch materiaal. Bij een tweede proef werd een aangebracht gat opgevuld met grof drainerend materiaal. Onderzoek heeft uitgewezen dat beide methodes zorgen dat het regenwater sneller wordt opgenomen door de bodem.

Vervolg

Per perceel wordt gekeken welke aanvullende aanpassingen nodig zijn om de problemen definitief op te lossen. In mei bespreekt de gemeente met de ontwikkelaars de oorzaak en oplossingen. Hierna ontvangen de betrokken bewoners verdere informatie over welke maatregel voor hun perceel kan worden ingezet om de wateroverlast te verhelpen.

Informatie

Als uw vragen heeft dan kunt u die stellen via het e-mailadres harderweide@harderwijk.nl

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden