Aanpassing onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen nodig (17-03-2017)

Dit item is verlopen op 17-06-2017.

Het college van B&W wil het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP 2016-2025) voor gemeentelijke gebouwen aanpassen.

Daarnaast wordt er een verkoopplan opgesteld voor niet – maatschappelijk vastgoed in de categorieën ‘woningen’ en ‘overig commercieel vastgoed’.

Groei kosten onderhoud

De kosten voor groot onderhoud nemen met name toe door uitbreiding van het gebouwenbestand. Daarnaast is sprake van veroudering van het gebouwenbestand dat voor een groot deel toe is aan een 40-jarige onderhoudscyclus.

Voorlopig alleen hoogst noodzakelijk groot onderhoud zwembad De Sypel tot en met 2018

Eén van de gebouwen dat op leeftijd raakt en waar grote onderhoudskosten mee gemoeid zijn, betreft zwembad De Sypel. Het college wil een onderzoek starten naar renovatie of nieuwbouw van het zwembad. In afwachting op de resultaten daarvan vindt voorlopig alleen het hoogst noodzakelijk groot onderhoud plaats. Dit betekent dat op dit moment geen meerjaren onderhoudsplan voor het zwembad in de huidige vorm wordt vastgesteld.

Investeren in duurzaamheid

Er komt een business case voor het toepassen van energiebesparende en andere duurzaamheidsinvesteringen in gemeentelijke gebouwen. De business case zet in op een CO2 reductie van 45% en past in het gemeentelijk beleid zoals opgenomen in ‘De energieke stad – een routekaart naar klimaatneutraal Harderwijk’.

Niet – maatschappelijk vastgoed

Ook een verkoopplan wordt in 2017 opgesteld voor niet - maatschappelijk vastgoed, conform uitgangspunten van het accommodatiebeleid. Onder niet – maatschappelijk vastgoed vallen panden die commercieel worden verhuurd.

Raad

Het geactualiseerde MJOP 2016-2025 wordt ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Daarnaast wordt krediet aangevraagd voor het uitwerken van een voorkeursscenario voor het zwembad en tussentijds benodigd hoogst noodzakelijk onderhoud tot en met 2018.

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens