Aanslag gemeentelijke belastingen 2019 (20-02-2019)

WOZ-beschikking en aanslagen

De aanslag gemeentelijke belastingen valt weer op de mat en eventueel krijgt u ook bericht via overheid.nl. Op het aanslagbiljet vindt u de WOZ-beschikking en één of meer van de volgende aanslagen:

  • onroerende-zaakbelastingen
  • afvalstoffenheffing
  • rioolheffing
  • hondenbelasting
  • begraafplaatsrechten
  • precariobelasting
  • reclamebelasting

De heffingsambtenaar heeft voor alle onroerende zaken (grond en gebouwen) een waarde bepaald, de WOZ-waarde. Hiervan ontvangt u een beschikking. De WOZ-waarde voor 2019 is bepaald naar het waardepeil van 1 januari 2018. Dit gebeurt door te vergelijken met woningen die rond die periode zijn verkocht. De waarden zijn door de Waarderingskamer, het controleorgaan van de Rijksoverheid, beoordeeld. In het afgelopen jaar is de waarde van woningen in Harderwijk gestegen, in overeenstemming met het landelijke beeld. De ontwikkeling verschilt wel per regio, marktsegment, wijk en type woning. Met de waarde op uw WOZ-beschikking wordt de aanslag onroerendezaakbelastingen berekend. Maar ook het waterschap en de belastingdienst maken hier gebruik van. Via meerinzicht.nl/belastingbalie kunt u uw taxatieverslag inzien. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Rioolheffing

Het tarief is ten opzichte van 2018 verhoogd van € 154,00 naar € 157,00 voor woningen. Deze verhoging hangt samen met het door de Raad vastgesteld kostendekkingspercentage van 100%.

Afvalstoffenheffing

De tarieven voor de afvalstoffenheffing en de reinigingsheffing zijn in principe 100% kostendekkend op begrotingsbasis. De tarieven voor 2019 zijn voor een eenpersoonshuishouden € 140,00 en € 198,00 voor een meerpersoonshuishouden.

Kwijtschelding

In bepaalde gevallen kunt u kwijtschelding krijgen voor de aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing. Hoe u dit aanvraagt, staat vermeld op de achterkant van het aanslagbiljet. Heeft u vorig jaar al kwijtschelding gekregen? Dan hebben wij al bekeken of u hier weer voor in aanmerking komt. Is dat het geval, dan hoeft u geen aanvraag meer te doen en staat de kwijtschelding al vermeld op uw aanslagbiljet. De geautomatiseerde toetsing wordt, in opdracht van de gemeente Harderwijk, uitgevoerd door het Inlichtingenbureau. Die vergelijkt bestanden van de Belastingdienst, de RDW en het UWV. Meer informatie over kwijtschelding vindt u op meerinzicht.nl/belastingbalie.

Informatie over uw aanslag

U kunt met je DigiD inloggen en uw aanslag(en) en taxatieverslag(en) bekijken op meerinzicht.nl/belastingbalie. Voor niet-woningen kun je de verslagen bekijken met eHerkenning of door deze schriftelijk op te vragen bij de heffingsambtenaar van Meerinzicht, Postbus 1201, 3840 BE Harderwijk. Doe dit onder vermelding van naam, adres, woonplaats, e-mailadres en het aanslagnummer.

Meerinzicht

U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen van Meerinzicht. Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Kijk voor meer informatie op www.meerinzicht.nl.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden