Aanvragen minimaregelingen 2018 (10-01-2018)

Wanneer u inwoner bent van de gemeente Harderwijk en uw inkomen is lager dan 110% van de bijstandsnorm dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor:

de maatschappelijke bijdrageregeling en/of de individuele inkomenstoeslag

Als u een bijstandsuitkering ontvangt en u volgens onze gegevens mogelijk aan de voorwaarden van de minimaregelingen voldoet, dan krijgt u automatisch de aanvraagformulieren in de tweede week van januari toegestuurd.

Op www.meerinzicht.nl/minimaregelingen kunt u lezen aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze regelingen. Ook kunt u hier het aanvraagformulier downloaden. Het aanvraagformulier kan ook worden opgehaald bij de Stadswinkel van het stadhuis. 

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens