Aftrap Maand van Burgerschap - Gelderse Academie (02-10-2019)

Vanavond trapte burgemeester Harm-Jan van Schaik de Maand van Burgerschap met een bijeenkomst van de Gelderse Academie in de Catharinakapel. Hij sprak onder andere over het belang van burgerschap in Harderwijk en de verschillende vormen van burgerschap. Henk Beltman gaf een inspirerende lezing over zijn boek Democratisch burgerschap. Het thema Burgerschap staat al jaren op de politieke agenda van Harderwijk. Een onderwerp dat door het hele jaar de aandacht van de gemeente heeft. Elk jaar in oktober krijgt burgerschap in de gemeente Harderwijk nog eens extra aandacht. Dit is het zevende jaar waarin wij activiteiten tijdens de Maand van Burgerschap organiseren. De activiteiten staan in het teken van elkaar ontmoeten. Inwoners, scholieren en ondernemers gaan in gesprek met elkaar en met de gemeenteraad, het college van B&W en medewerkers van de gemeente.

Harderwijk zijn wij samen!

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden