Bijeenkomst sociale adviesraden Ermelo, Harderwijk en Zeewolde (22-11-2017)

‘Op weg naar een inclusieve samenleving’

Op dinsdag 21 november vond een bijeenkomst van de sociale adviesraden van de gemeenten op de Noord-Veluwe plaats. De avond stond in het teken van de inclusieve samenleving en de betekenis van twee nieuwe ontwikkelingen: de nieuwe omgevingswet en de rechten van mensen met een beperking (VN-verdrag dat in 2016 in Nederland in werking trad). Beide ontwikkelingen dragen bij aan een sterke verbinding tussen het ruimtelijke domein en het sociale domein in de gemeente. Door ook vanuit het ruimtelijk domein in te zetten op onder andere leefbaarheid, beweegvriendelijkheid en toegankelijkheid zetten we weer een stap in het daadwerkelijk inclusief maken van onze lokale samenleving. Want ook als het meedoen niet vanzelf gaat, bent u nog steeds deel van de samenleving.

Samenwerking

De Sociale adviesraad werkt nauw samen met de gemeente Harderwijk. Op het gebied van Jeugdzorg, Wmo en de Participatiewet wordt gemeenschappelijk beleid en uitvoering verzorgd met de gemeentes Ermelo en Zeewolde. Als gevolg hiervan werkt ook de Sociale Adviesraad samen met de adviesraden Sociaal Domein in deze twee gemeentes.

Sociale adviesraad

De Sociale Adviesraad Harderwijk bestaat uit inwoners van Harderwijk en adviseert de gemeente (gevraagd en ongevraagd) over het sociaal beleid. De adviesraad heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van de gemeenten, organisaties en de inwoners van Harderwijk.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens