Controle toeristenbelasting (17-05-2017)

Dit item is verlopen op 17-08-2017.

Zoals u wellicht bekend is, heft de gemeente Harderwijk toeristenbelasting. Onder de naam “toeristenbelasting” wordt een directe belasting geheven voor het overnachten binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook, door personen die niet staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Hier vallen ook de arbeidsmigranten onder!

Belastingplichtig is degene die de gelegenheid biedt tot overnachting, maar deze mag de belasting verhalen op degene die overnacht. Ook als u de gelegenheid tot overnachting biedt via airbnb, Stichting Vrienden op de fiets of andere organisaties, bent u verplicht toeristenbelasting af te dragen. Het tarief voor de toeristenbelasting per persoon per nacht is vastgesteld op € 0,84.

Binnenkort wordt er een controle toeristenbelasting uitgevoerd. Biedt u de gelegenheid tot overnachting aan personen zoals hierboven omschreven en u draagt nog geen toeristenbelasting hiervoor af aan de gemeente, meldt dit dan schriftelijk bij de heffingsambtenaar van de gemeente Harderwijk of via een e-mail naar m.rijnberk@meerinzicht.nl.

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens