Erfgoedcafé over voorlopig ontwerp Oude Stadhuis op de Markt (06-02-2017)

Volgende week woensdag 15 februari is er in het oude Stadhuis aan de Markt/Popschool Harderwijk weer een Erfgoedcafé. Projectleider Paul Lohmeijer van de gemeente presenteert het voorlopig ontwerp van het Oude Stadhuis. De toegang is gratis.

De gemeente wil de functionaliteit, toegankelijkheid en de monumentale uitstraling van het Oude Stadhuis verbeteren. Tijdens het Erfgoedcafé wordt ingegaan op de gevolgen van deze plannen voor de monumentale waarde van het gebouw. Het voorlopig ontwerp en onderzoeksrapporten zijn in te zien op de pagina Renovatie Oude Stadhuis.

Historie

De rijke historie van het Oude Stadhuis gaat terug tot de veertiende eeuw. Aanvankelijk was er een wijnhuis gevestigd. Sinds de zeventiende eeuw is het pand in gebruik als stadhuis. In de achttiende en negentiende eeuw werden ingrijpende verbouwingen uitgevoerd. Na de nieuwbouw van het huidige stadhuis in 1981 werd het pand voor diverse doeleinden gebruikt, onder meer tien jaar als Muziekschool. De laatste twee jaar is het in gebruik als locatie voor de Popschool.

Programma

  • 20.00 uur Opening, met terugblik op het vorige Erfgoedcafé
  • 20.10 uur Toelichting op de plannen, Paul Lohmeijer
  • 20.40 uur Discussie
  • 21.30 uur Plenaire terugkoppeling
  • 22.00 uur Sluiting

Erfgoedcafé

Het Erfgoedcafé is een initiatief van de gemeente Harderwijk, in samenwerking met de Oudheidkundige Vereniging Herderewich en het Stadsmuseum Harderwijk. In het Erfgoedcafé praat iedere belangstellende in een laagdrempelige setting mee over monumenten, erfgoed en cultuurhistorie.

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens