Financiële prognose Sociaal Domein Harderwijk is positief (17-05-2019)

Dit item is verlopen op 17-07-2019.

Met ingang van 2019 werkt de gemeente Harderwijk met een integraal budget voor de verschillende onderdelen van het Sociaal Domein (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet). De financiële prognose laat voor de komende jaren structureel een positief resultaat zien voor de uitvoering van de taken in het Sociaal Domein. Hierin wordt een zo reëel mogelijk beeld geschetst. De uitgaven kunnen structureel hoger worden omdat het de uitvoering van het merendeel open-einde regelingen betreft. Het laat een voorzichtig positief beeld zien in turbulente tijden van tekorten binnen het Sociaal Domein.

Ondersteuning inwoners centraal

Het college van B&W is trots op de wijze waarop zij de opgave binnen het Sociaal Domein op een goede manier heeft kunnen organiseren. De ondersteuning voor de inwoners van Harderwijk en de inzet op preventie heeft daarbij altijd centraal gestaan.

Het voorstel is om het positieve resultaat beschikbaar te houden voor ontwikkelingen en investeringen binnen het Sociaal Domein om de dienstverlening aan de inwoners verder te optimaliseren. De gemeenteraad neemt hierover een besluit op 4 juli 2019.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden