Gemeente Harderwijk volgt standpunt RIVM: spelen op kunstgras is veilig (16-02-2017)

Na de uitzending van Zembla in oktober vorig jaar is het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) een onderzoek gestart naar de gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat in kunstgras. Het RIVM heeft onderzocht in welke mate stoffen uit het rubbergranulaat vrijkomen en hoe sporters met die stoffen in contact komen. De resultaten geven geen aanvullende inzichten voor wat betreft de risicoschatting voor de gezondheid van mensen die sporten op kunstgrasvelden. Het RIVM geeft gemeenten en de KNVB dan ook een positief advies over het gebruik van het rubbergranulaat.

De gemeente Harderwijk volgt het advies van het RIVM dat het spelen op met rubber ingestrooid kunstgras veilig is om op te spelen. Dat is ook het standpunt van de GGD, de Vereniging Sport en Gemeenten en de KNVB. Na overleg met drie voetbalverenigingen in Harderwijk en Hierden is besloten dat de gemeente de huidige voetbalvelden niet vervangt. Voor nieuwe voetbalvelden wordt overgegaan op alternatief vulmateriaal. Er wordt dan geen gebruik meer gemaakt van het veelbesproken rubbergranulaat.

Een team onder leiding van Prof. Jacob de Boer heeft onderzoek gedaan naar de effecten van stoffen die uitlogen uit rubbergranulaat. De VU maakt hierbij gebruik van zebravissen-embryo’s. Het RIVM heeft contact gezocht met het onderzoeksteam van de VU en gevraagd om een toelichting op het onderzoek. Het RIVM neemt het onderzoek van de VU serieus. Het onderzoek geeft nieuw inzicht, maar het is niet duidelijk om welke stoffen het gaat en in hoeverre de situatie in de proef relevant is voor de blootstelling voor de mens.

Het European Chemicals Agency voert momenteel in opdracht van de Europese Commissie onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan op de gezondheid van mensen. De resultaten van dit onderzoek worden rond februari/maart 2017 verwacht. Het RIVM wil dat onderzoek afwachten.

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens