Gemeente ondersteunt samenleving met pakket noodmaatregelen (02-04-2020)

Het college wil zoveel als mogelijk de negatieve gevolgen van de getroffen maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het Covid-19 virus beperken voor inwoners, organisaties en ondernemers van Harderwijk en Hierden. Ook de gezamenlijke raadsfracties van Harderwijk dringen hierop aan met een brief aan het college van 23 maart 2020. 

Klappen samen opvangen

Burgemeester Van Schaik: “Het is een onzekere tijd voor velen. Het is belangrijk dat we juist nu als gemeentebestuur eensgezind meevoelen met de samenleving. De zorg voor de gezondheid van inwoners en het geven van aandacht staan voor voorop. Daarnaast zijn voor de leefbaarheid, aantrekkelijkheid en economische ontwikkeling van onze gemeente toerisme, recreatie, horeca, detailhandel, evenementenorganisaties, sportverenigingen en culturele instellingen belangrijke pijlers. De klappen die deze sectoren krijgen moeten we zoveel als mogelijk samen opvangen. Het college voelt zich hierin gesterkt, door het appèl van de gemeenteraad”

Ondersteunen waar nodig

De Rijksoverheid kondigde al flinke ondersteunende maatregelen aan. Ondanks deze en eventuele provinciale maatregelen gaan er effecten ontstaan die niet door die maatregelen opgevangen worden. Met een pakket noodmaatregelen wil het college alles in het werk stellen om inwoners, ondernemers, instellingen, verenigingen, vrijwilligersorganisaties en stichtingen te ondersteunen daar waar dat nodig is. 

Ook wil het college onderzoeken of en zo ja hoe, er een fonds kan worden ingericht om het mogelijk te maken een lening te verstrekken aan ondernemers van € 5.000,-. Ten slotte besloot het college een subsidie te verstrekken om een ondersteunende loketfunctie open te stellen voor en door ondernemers.

Maatregelen gelden tot 31 augustus 

De financiële gevolgen van de maatregelen zijn groot maar noodzakelijk en zullen later in beeld worden gebracht. De maatregelen gaan per direct in en duren tot 31 augustus 2020. Als de omstandigheden daar aanleiding toe geven, wordt de datum van 31 augustus 2020 heroverwogen. 

Overzicht van de genomen noodmaatregelen»

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden