Gemeente werkt mee aan herontwikkeling zorgcentrum Randmeer (08-11-2019)

Woningbouwvereniging Habion wil investeren in nieuwbouw op de locatie van zorgcentrum Randmeer. De gemeente heeft toegezegd daaraan te willen meewerken. Zorgcentrum Randmeer aan het Westeinde is bekend als zorglocatie van de ZorgGroep Noordwest Veluwe.

De nieuwe woonvoorzieningen sluiten beter aan op de huidige zorgbehoefte

De eigenaar van de complexen (Habion) wil een deel van het complex te vervangen door woningen met een woonbestemming. De woningen die er komen zijn bestemd voor mensen (ouderen) die zorgbehoeftig zijn. Zorggroep Noordwest Veluwe blijft de zorg bieden op deze locatie. Door veranderingen in de zorgsector moeten ouderen soms langer zelfstandig wonen, terwijl dat niet altijd lukt. “In de nieuwe woonvoorziening kunnen deze bewoners langer zelfstandig blijven wonen”, aldus wethouder Jeroen de Jong. “Daarbij wordt de zorg afgestemd op de zorgbehoefte en kan er intensievere zorg aan huis worden geleverd.”

Het college hecht ook waarde aan de ruimtelijk kwaliteit

Op het perceel bevinden zich verschillende complexen met zorgwoningen. “Het college wil een beeldbepalende locatie en daarom moet er ook echt een mooi gebouw op die plek komen. Een gebouw met het zicht op het water”, volgens de wethouder. “En verder moeten we aandacht houden voor de parkeerfaciliteiten zodat het blik niet in het beeld staat”.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden