Gemeenten Veluwe Noord gaan voor sterke regio (17-02-2017)

Op 9 februari 2017 hebben de bestuurders van de gemeenten Elburg, Ermelo Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten gesproken over Amsterdam Lelystad Airport. Hierbij waren ook de Gelderse gedeputeerde Bea Schouten en de heer Bouke Veldman, directeur Stichting Campus Amsterdam Lelystad Airport (SCALA) aanwezig.

Er werd ook gesproken over het onderzoek “De Kracht van Oost-Nederland”, dat inzicht geeft in de economische kracht van regio’s in de provincie Gelderland en Overijssel. Daarbij was ook burgemeester Gerard Renkema van Nijkerk aanwezig.

Amsterdam Lelystad Airport

SCALA heeft als doel om bij de ontwikkeling van Amsterdam Lelystad Airport de vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt met elkaar af te stemmen. Men verwacht dat bij 1 miljoen passagiers per jaar er 400 volledige arbeidsplaatsen op de luchthaven ontstaan. Als het aantal passagiers verder toeneemt, dan zal ook het aantal arbeidsplaatsen groeien. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel, gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen slaan hiervoor de handen ineen. De aanwezige bestuurders zien kansen voor de regio op het gebied van economie (zoals toerisme en recreatie), innovatie, onderwijs, werkgelegenheid en bereikbaarheid via de weg en het spoor. De gemeenten zien bereikbaarheid (verbetering doorstroming A28 en spoorverbinding) van de regio als een belangrijk randvoorwaarde voor economisch succes. De provincie onderkent dit en zal zich hiervoor inspannen.

Kracht van Oost

Blijkens het onderzoek “De Kracht van Oost-Nederland” is regio Noordrand-Veluwe (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Nijkerk, Oldebroek en Putten) een krachtige tussenregio met economische kansen. Het gaat dan met name om de sectoren agrofood en hieraan gelieerde bedrijvigheid en transport. De bestuurders willen een gemeenschappelijk activiteitenplan. De provincie heeft hiervoor menskracht ter ondersteuning van dit proces toegezegd.

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens