GGD Noord- en Oost-Gelderland start Kindermonitor 2017 (11-10-2017)

GGD Noord- en Oost-Gelderland is vanaf 2 oktober met een grootschalig vragenlijstonderzoek gestart in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Alle ouders van 0- tot 12-jarige kinderen hebben per e-mail een uitnodiging voor de Kindermonitor ontvangen van het consultatiebureau, Centrum voor Jeugd en Gezin of de basisschool. Deelname aan de Kindermonitor is vrijwillig en anoniem. De vragenlijst gaat over verschillende thema’s. Bijvoorbeeld voeding, bewegen, weerbaarheid, slapen en het gebruik van (social) media. Maar ook de opvoeding komt aan bod.

De resultaten van de Kindermonitor 2017 zijn in de loop van 2018 bekend. Met die resultaten kunnen de gemeenten hun jeugd(gezondheids)beleid en activiteiten beter laten aansluiten bij de behoeften en vragen van ouders en kinderen. Informatie: www.ggdnog.nl.

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens