Harderwijk zet buurtbemiddeling voort (23-10-2017)

De gemeente Harderwijk, de woningcorporaties UWOON en Omnia Wonen, Stichting ZorgDat en de politie zetten de buurtbemiddeling in Harderwijk voort. Hiermee blijven de genoemde partijen zich gezamenlijk inzetten om conflicten tussen buren of buurtgenoten op te lossen en de veiligheid in de buurten te vergroten. Op 25 oktober heeft wethouder Gert Jan van Noort samen met UWOON, Omnia Wonen, de politie Harderwijk en ZorgDat een convenant ondertekend. De vrijwillige buurtbemiddeling is sinds 2006 actief in Harderwijk. De uitvoering ervan ligt bij Stichting ZorgDat. Wethouder Welzijn Gert Jan van Noort: “De afgelopen jaren is gebleken dat er behoefte is aan buurtbemiddeling in Harderwijk. Het is een effectief instrument om overlast tussen buren te voorkomen en daarmee de gemeenschapszin in de buurt en de zelfredzaamheid van inwoners te vergroten.”

Resultaten

In Harderwijk zijn er 90 conflicten succesvol afgerond. De resultaten zijn zo positief dat alle partijen een structurele voortzetting van de buurtbemiddeling wenselijk en noodzakelijk vinden. De kosten worden voor de helft gedragen door de gemeente en voor andere helft door de twee woningcorporaties. De reden van de conflicten zijn voornamelijk geluidsoverlast en pesten/lastig vallen. Door de conflicten in een vroeg stadium te signaleren en aan te pakken, kan de (woon)overlast en de kans op escalatie verminderd worden.

Wat is buurtbemiddeling?

In elke buurt kan een minder prettige situatie ontstaan door overlast van buren. Meestal komen buren daar samen uit. In sommige gevallen ontstaat er een conflict of ruzie. In deze gevallen kunnen inwoners een beroep doen op de buurtbemiddelaar. Inwoners die een buurtbemiddelaar willen inschakelen kunnen contact opnemen met de coördinator van de vrijwillige buurtbemiddeling Belgien Deveci via 0341 428 794 of buurtbemiddeling@zorgdat.nl. Informatie: www.ZorgDat.nl.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens