Harderwijk zijn wij samen: inwoners en gemeente in gesprek met elkaar (05-11-2018)

groepsfoto deelnemers stadsgesprekken

Vanavond werden de stadsgesprekken 2017-2018 afgesloten. Een aantal initiatiefrijke inwoners werd tijdens de avond in het zonnetje gezet met bloemen als waardering voor hun inzet en activiteiten! Voor de maand van burgerschap organiseerde de gemeente Harderwijk in 2017-2018 voor de zesde keer stadsgesprekken. Inwoners, raadsleden, maatschappelijke organisaties, gemeentebestuur en ambtenaren gingen met elkaar in gesprek over verschillende onderwerpen. Met het doel betere afstemming van beleid, ideeën en wensen van inwoners. Want daar gaat het om tijdens de stadsgesprekken!

Online stadsgesprek

Tijdens de bijeenkomst was ook de kennismaking met het nieuwe platform ‘Online Stadsgesprek Harderwijk’. Het onlinestadsgesprek.harderwijk.nl, is het nieuwe inspraak- en ideeënplatform van Harderwijk. De digitale plek waar een ieder, van jong tot oud, zelf een idee kan inbrengen, kan meedenken met plannen of kan reageren op andere plannen.

Harderwijk zijn wij samen

Het hele jaar door doen inwoners, organisaties, bedrijven, veel activiteiten samen om prettig te wonen en te leven in Harderwijk en Hierden. De campagne ‘Harderwijk zijn wij samen’ is hiervoor gestart met een herkenbare slogan en beeld alle inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven et cetera. Denk mee en Doe mee!

Overhandiging boek ‘Democratisch burgerschap’

Tijdens de bijeenkomst is het boek Democratisch burgerschap overhandigd aan burgemeester Harm-Jan van Schaik door de Gelderse Academie. Dr. Henk Beltman, schrijver van dit boek, hield een pleidooi voor verdere democratisering van overheid, instellingen en maatschappij. Dat is nodig omdat in de Nederland politiek, bestuur en burger elkaar steeds minder lijken te verstaan. Dat kan het gemeenschapsgevoel aantasten, waardoor een grotere kloof tussen overheid en burgers kan ontstaan. Burgers blijven zo eerder consument dan verantwoordelijk burger. Bestuur en instellingen blijven doen wat zij denken dat goed is, met als uiteindelijke uitkomst dat niemand tevreden is. In dit boek zijn handvatten opgenomen om die democratisering vorm te geven. Bewustwording, burgerparticipatie en onderwijs zijn daarbij sleutelwoorden.

Dr. Henk Beltman, schrijver van het boek Democratisch burgerschap overhandigt het boek aan burgemeester Harm-Jan van Schaik

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden