Harderwijker ereburger Dim van Rhee overleden (12-03-2020)

Gemeentebestuur en medewerkers van de gemeente Harderwijk hebben met verdriet kennis genomen van het overlijden van de heer Dim van Rhee, drager van de Erepenning van Harderwijk.

De heer Dim van Rhee heeft zich met veel gedrevenheid en passie gedurende tientallen jaren op uitzonderlijke wijze verdienstelijk gemaakt voor de gemeente Harderwijk en haar inwoners. Van 1985 tot 2001 was hij gemeenteraadslid.

De vele initiatieven en activiteiten die hij ontplooide op sociaal, politiek, bestuurlijk, cultureel en historisch gebied hebben grote indruk gemaakt op velen. Zijn verbondenheid met en inspanningen voor de gehele gemeente zijn van bijzondere waarde geweest voor de Harderwijker samenleving en daarbuiten. Nog zeer recentelijk voelde hij zich betrokken bij de organisatie rondom de viering en herdenking van 75 vrijheid. 

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel kracht toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Namens de gemeenteraad, het college van B&W en de medewerkers,

De burgemeester,
H.J. van Schaik

De griffier,
H.R. Lanning

De secretaris,
J.P. Wassens

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden