Inloopavond over invulling voormalig Struikterrein (02-11-2017)

Op 7 november a.s om 19.00 uur organiseren wij in het Huis van de Stad (voorheen het stadhuis) een inloopavond over de plannen met betrekking tot de invulling van het voormalige Struikterrein. U bent daarbij als belanghebbende van harte welkom.

Wij willen dat gebied, dat nu braak ligt, een tijdelijke bestemming geven en invullen totdat de realisatie van de structuurvisie stationsomgeving mogelijk is. Met die tijdelijke oplossing wil de gemeente voorzien in een woonbehoefte.

Een aantal initiatiefnemers hebben zitting genomen in een klankbordgroep, naast een vertegenwoordiging van de gemeente en woningbouwcorporaties. Op de inloopavond presenteren wij de plannen met betrekking tot de invulling en bestemming van het terrein. De voorbereidingen daartoe zijn in nauw samenspraak met de klankbordgroepleden gedaan.

Mocht u vragen hebben dan kunt u zich wenden tot projectleider Cliff krijnen via c.krijnen@harderwijk.nl.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens