Inspirerende conferentie Respijtzorg; tijdelijk overnemen van mantelzorg (21-06-2019)

Op dinsdag 18 juni kwamen mantelzorgers en professionals naar de conferentie over respijtzorg in het Huis van de Stad. Wethouder Gert Jan van Noort opende de conferentie; “De gemeente Harderwijk heeft mantelzorg en vrijwilligerswerk hoog op de agenda staan. Met het beleidsplan ‘Harderwijk zijn wij samen’ willen we respijtzorg (tijdelijk overnemen van mantelzorg) bespreekbaar maken in Harderwijk. Want het is belangrijk om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen, zodat zij de zorg kunnen volhouden.”

De ambitie van de gemeente Harderwijk is om aanbod van respijtvoorzieningen en mogelijkheden voor vervangende mantelzorg beter in beeld te brengen. Respijtzorg is niet alleen bedoeld voor de zwaarbelaste of overbelaste mantelverzorger. We willen uiteindelijk dat iedereen de mantelzorger ziet en met elkaar kijken hoe we de mantelzorger kunnen ontlasten.

Hulp bij de zorg voor een naaste

Om te voorkomen dat het zorgen voor een ander te zwaar wordt, kunt u om hulp vragen. Er bestaan hulpmiddelen om de zorg tijdelijk over te nemen. Bent u mantelzorger en merkt u dat de zorg te zwaar is? Aarzel dan niet en bel. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt. Neem contact op met het servicepunt Mantelzorg van ZorgDat via (0341) 43 46 56 of mantelzorg@zorgdat.nl.

Onderzoek onder mantelzorgers

MantelzorgNL heeft in opdracht van de gemeente een onderzoek gehouden onder mantelzorgers in Harderwijk. Hen is gevraagd hoe zij de zorg voor een naaste lang kunnen volhouden? En welke hulp of ondersteuning zij daarbij nodig hebben? Tijdens de conferentie zijn de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd. Alle input (vanuit behoeftepeiling, deskresearch, interviews, focusgroepen, mini-conferentie Respijtzorg) wordt door MantelzorgNL verwerkt in een eindrapport voor de gemeente Harderwijk.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden