Inwoners en gemeente praten over windenergie (16-10-2019)

Op woensdagavond 9 oktober was er een informatiebijeenkomst voor inwoners over windenergie in Harderwijk.

Gemeente Harderwijk zet in op drie windmolens op locatie Lorentz

De gemeenteraad had al eerder besloten mee te werken aan de Structuurvisie Wind van de provincie Gelderland. Een volgende stap was het vinden van geschikte locaties voor de windmolens. De mogelijkheden voor windmolens op het bedrijventerrein Lorentz zijn nu onderzocht. Voorlopig wil de gemeente op twee locaties langs de Lorentzhaven windmolens plaatsen. Daarnaast zou een derde molen moeten komen op het terrein van de zuiveringsinstallatie. Er is voorkeur voor windmolens met een tiphoogte van 200 meter.

Tijdens de avond konden allerlei vragen worden gesteld

Er was een markt met informatie over de volgende onderwerpen: de gekozen locaties, de mogelijke geluids- en zichteffecten, milieueffecten, bestemmingsplanprocedures en het gebiedsfonds. Met dit fonds kunnen inwoners op diverse manieren straks financieel deelnemen aan de ontwikkeling van windenergie. Tenslotte gaf de gemeente de bezoeker een kijkje in de diverse acties op het gebied van duurzaamheid.

De gemeente wil zoveel mogelijk inwoners betrekken bij de realisering van windenergie

De locatie en de hoogte van de windmolen zijn nog niet definitief. Nadat de gemeenteraad eerder het voornemen bekend maakte om te starten met windenergie zijn er bijeenkomsten geweest met ondernemers. Ook is er een klankbordgroep met vertegenwoordiging van bedrijven en een inwonerspanel actief. En scholieren zijn uitgedaagd mee te denken met windenergie in Harderwijk. 

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden