Meedoen met 75 jaar vrijheid in Harderwijk, meld u aan! (16-10-2019)

In 2020 vieren we 75 jaar vrijheid. Een belangrijk thema waar we als stad aandacht aan willen geven. Het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid willen we graag voor en door de stad laten organiseren. Er is een stuurgroep samengesteld waarin verschillende organisaties vanuit de stad zijn vertegenwoordigd.

Er is een eenmalig bedrag van € 50.000,00 beschikbaar om alle activiteiten te organiseren. Het bedrag wordt beschikbaar gesteld aan de stuurgroep die dit coördineert. Op deze manier faciliteren en stimuleren we dat de activiteiten vanuit de stad zelf worden georganiseerd.

Aanmelden tot 15 november

We roepen alle organisaties en instellingen op om een initiatief of goed idee te melden bij de stuurgroep via Anne ter Horst: a.terhorst@harderwijk.nl. Als u dit doet voor 15 november dan kan de stuurgroep deze ideeën/initiatieven beoordelen en zo mogelijk meenemen in het projectplan. De stuurgroep kan vervolgens met een projectplan, waarin alle initiatieven gebundeld zijn tot een gevarieerd programma, een aanvraag indienen bij het college om voor de subsidie in aanmerking te komen.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden