Meer laadpalen voor elektrische auto's in Harderwijk en Hierden (25-11-2019)

Dit item is verlopen op 25-01-2020.

De gemeente gaat het aantal oplaadpalen voor elektrische auto’s in de binnenstad uitbreiden. Dat staat in een plan van aanpak over uitbreiding laadpalen voor Harderwijk en Hierden. Er zijn nu 24 oplaadpunten in de binnenstad en er komen voor 2025 er 60 stuks bij. De oplaadpunten zijn bedoeld voor bewoners, bezoekers en werkers in de binnenstad.

Er komen meer oplaadpunten in de Overige wijken buiten de Binnenstad en Waterfront

Het plan voorziet ook in de plaatsing van oplaadpunten in de overige wijken van Harderwijk en Hierden. “We willen in de gemeente uiteindelijk 712 laadpalen in 2025. De ambitie is ongeveer 2.000 oplaadpunten in 2030”, aldus wethouder Jeroen de Jong. “Voor toekomstige parkeervoorzieningen in het Waterfront kiezen we voor 66 oplaadpunten voor de dag- en Dolfinariumbezoekers. Dat is de ambitie in 2030. Deze oplaadcapaciteit van de 66 oplaadpunten voorziet daarmee in de oplaadbehoefte tijdens parkeerpieken in de zomermaanden”.

De laadpalen komen alleen op openbare parkeerplaatsen

Nu kunnen laadpalen alleen worden geplaatst op aanvraag. Dit houdt in dat alleen op aanvraag een oplaadpaal wordt geplaatst. Dat kunnen alleen een bewoners van Harderwijk en Hierden zijn. Dat blijft ook zo, maar een openbare laadpaal wordt alleen geplaatst op openbare parkeerterreinen.

Het college wil een voldoende laadpalen in de toekomst hebben

De uitbreiding van laadpalen past in de ambities van het landelijk Klimaatakkoord maar ook in de duurzaamheidsambities van het college. “In de bestaande en in de toekomstige situatie vormt het aantal laadpunten geen drempel voor de groei van het elektrisch vervoer”, aldus de wethouder. Met het voornemen wordt tegemoetgekomen aan de wens van de gemeenteraad. In een motie had de raad aangegeven het aantal oplaadpunten te laten aansluiten bij de landelijke ambitie.

Het plan wordt ook de raad voorgelegd

Het daadwerkelijk aanbrengen van de oplaadpalen wordt gefaseerd uitgevoerd. Als de gemeenteraad instemt met het plan kunnen de gesprekken met de uitvoeringsorganisatie Allego worden gestart.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden