Nieuwbouw zwembad De Sypel op weg naar realisatie (06-12-2019)

De gemeenteraad wilde graag een ruim, duurzaam en efficiënt te beheren binnenzwembad in Harderwijk. Het prachtige plan dat het college nu voorlegt, laat zien dat het college de ambitieuze opdracht van de raad voortvarend heeft ingevuld. Harderwijk krijgt, als de raad ermee akkoord gaat, een groot doelgroepenbad (22x10 m), een wedstrijdbad en een fun gedeelte in een volledig energieneutraal zwembad in een duurzaam sportcomplex. 

Het college is blij met deze volgende stap. Wethouder Companjen: “Nadat de raad groen licht gaf zijn wij enthousiast aan de slag gegaan met de verdere ontwikkeling van het binnenbad. Met het nu voorliggende ontwerp wordt echt een mooi binnenzwembad gerealiseerd met een moderne, professionele en gastvrije uitstraling.” Een groter bad biedt meer en betere mogelijkheden voor het gebruik van het zwembad door speciale doelgroepen. Daarvoor zijn ook extra medisch-therapeutische voorzieningen toegevoegd.

Op het gebied van duurzaamheid is goed gekeken naar actuele technische mogelijkheden. Buiten de locatie zal gekeken worden naar mogelijkheden om energie op te wekken om het nieuwe zwembad energieneutraal te laten draaien. Het college heeft er vertrouwen in dat de extra investering, nodig voor de vergroting van het doelgroepenbad en de verduurzaming van het totale sportcomplex, alleszins verantwoord is.

De afgelopen maanden is samen met een klankbordgroep bestaande uit gebruikers van het zwembad en de medewerkers het Programma van Eisen opgesteld. Op basis daarvan is een ontwerp gemaakt voor de invulling van het nieuwe zwembad. Ook is er onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor het verduurzamen van de rest van het sportcomplex De Sypel. 

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden