Nieuwe subsidieovereenkomst voor Stichting De Hortus (15-02-2017)

Op woensdag 15 februari hebben wethouder Pieter Teeninga en voorzitter Jan Tuininga van de Stichting De Hortus, Centrum voor Natuur en Milieu een subsidieovereenkomst voor de periode 2017 – 2020 ondertekend. In de overeenkomst hebben gemeente Harderwijk en Stichting De Hortus samen de prestatieafspraken vastgelegd op het gebied van voorlichting, educatie en communicatie.

Met de ondertekening van de subsidieovereenkomst kan Stichting De Hortus haar taken op het gebied van voorlichting, educatie en communicatie voortzetten. Stichting De Hortus zet zich in Harderwijk en de regio in voor een duurzame natuur- en leefomgeving. Dit doet zij door het ontwikkelen van educatieve materialen, het geven van (buiten)lessen en het organiseren van activiteiten voor basisscholen. Zo kunnen leerkrachten gebruik maken van leskisten of deelnemen aan diverse buitenlessen waar natuurbeleving voorop staat. Bijvoorbeeld naar het winterlaarzenpad in Harderbroek, waar kinderen met laarzen aan en een verrekijker om hun nek onder begeleiding van een natuurschoolgids op pad gaan.

Stichting De Hortus ontvangt in de periode 2017 – 2020 jaarlijks een subsidiebijdrage van € 53.619,00. Jaarlijks wordt bepaald of dit bedrag wordt geïndexeerd. Daarnaast dient de stichting ieder jaar verantwoording af te leggen door een overzicht te maken van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten.

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens