Ontwikkelingen coffeeshop (31-01-2017)

Harderwijk heeft en houdt (maximaal) 1 coffeeshop. Het feit dat burgemeester Van Schaik de huidige coffeeshopexploitant van coffeeshop Liberty vanmiddag heeft laten weten dat hij het voornemen heeft om coffeeshop Liberty te sluiten, doet daar niets aan af. Reden van de mogelijke sluiting is gelegen in het feit dat de exploitant in november 2016 onherroepelijk veroordeeld is wegens een externe voorraad van 104 keer de gedoogde handelsvoorraad, waarbij ook een straf is opgelegd. De straf is opgelegd omdat “(…) er geen inzicht in de bedrijfsvoering is gegeven en er sprake is van een ondoorzichtige boekhouding (…)” in relatie tot de aangetroffen hoeveelheid hennep. De onder voorwaarde verleende gedoogverklaring is onherroepelijk geworden door de uitspraak van de Raad van State van 11 januari 2017. Als gevolg daarvan beschikt de exploitant sinds de onherroepelijke veroordeling niet meer over een geldige gedoogverklaring. De exploitant krijgt nu de gelegenheid om zijn zienswijze in te dienen tegen het voornemen tot sluiting.

De gemeente Harderwijk staat volgens haar beleid (maximaal) 1 coffeeshop toe. Dit betekent dat bij sluiting van de huidige coffeeshop, er ruimte komt voor een nieuwe, waarbij het streven is dat de overgangstermijn zoveel mogelijk wordt beperkt.

Let op!

Belangstellenden voor een nieuwe coffeeshop kunnen zich melden op het moment dat dit formeel kenbaar wordt gemaakt via de gemeentepagina/website. Tot die tijd is aanmelden niet mogelijk. Het coffeeshopbeleid is binnenkort te raadplegen via overheid.nl.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens