Onze belastingen en tarieven in 2019 (27-12-2018)

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 20 december 2018 de tarieven vastgesteld voor gemeentelijke belastingen en diensten in 2019: de onroerende-zaakbelastingen, reinigingsheffingen, hondenbelasting, rioolheffing, precariobelasting, reclamebelasting, toeristenbelasting, forensenbelasting, de haven- en marktgelden, begraafplaatsrechten, parkeerbelastingen en diverse leges. Ook dit keer is er in het algemeen sprake van een trendmatige verhoging voor de belastingen, namelijk met 2,4 % en voor de leges zijn kostendekkende tarieven vastgesteld. Met uitzondering van de parkeerbelastingen gaan de nieuwe tarieven in per 1 januari 2019. De tarieven voor de parkeerbelastingen gaan per 1 februari 2019 in.

Onroerende-zaakbelastingen

De OZB-tarieven zijn afhankelijk van de waarden van (niet-)woningen. Voor 2019 wordt uitgegaan van de WOZ-waarde naar waardepeildatum 1 januari 2018. Die waarde staat ook op het aanslagbiljet 2019. Ten opzichte van de waarde naar peildatum 1 januari 2017 zijn de gemiddelde waarden van de woningen in Harderwijk gestegen met 7,0%. Het trendpercentage 2019 is vastgesteld op 2,4%. De raad heeft de OZB-tarieven nu als volgt vastgesteld.

  • woningen – eigendom: 0,11521% van de vastgestelde taxatiewaarde
  • overige onroerende zaken – eigendom: 0,25385% van de vastgestelde taxatiewaarde
  • overige onroerende zaken – gebruik: 0,20378% van de vastgestelde taxatiewaarde

Afvalstoffenheffing

De tarieven voor de afvalstoffenheffing en de reinigingsheffing zijn in principe 100%-kostendekkend op begrotingsbasis. De tarieven voor 2019 zijn als volgt:

  • éénpersoonshuishoudens € 140,-
  • meerpersoonshuishoudens € 198,-

Het wegbrengen van grof huishoudelijk afval naar het milieupark blijft op het bedrag van € 15,- per aanbieding.

Leges

De tarieven zijn als gevolg van prijsontwikkelingen aangepast.

Trouwen

In het kader van kostendekkende tarieven is de goedkoopste variant voor een huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie in het stadhuis aan de Havendam het tarief vastgesteld op € 342,- voor het oude gemeentehuis aan de Markt is het tarief € 421,50.

Rijbewijs

Rijbewijs: € 39,40

Begraafplaatsrechten

Deze zijn met de trend van 2,4% verhoogd.

Marktgelden

Deze zijn met de trend van 2,4% verhoogd.

Reclamebelasting

Voor de tarieven van deze belasting is in de begroting 2019 uitgegaan van een vast bedrag van € 115,20.

Rioolheffing

De rioolheffing is op begrotingsbasis 100% kostendekkend. De tarieven worden met de trend van 2,4% verhoogd. De tarieven voor de rioolheffing zijn dan € 157,- (was € 154,-) voor woningen en € 245,- (was € 239,-) niet-woningen.

Toeristen- en forensenbelasting

Deze zijn met de trend van 2,4% verhoogd.

Parkeerbelastingen

De tarieven voor het parkeren zijn ook bekendgemaakt.

U ontvangt de aanslag eind februari. Een aantal belastingen wordt opgelegd op één gecombineerd aanslagbiljet: de OZB, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, begraafplaatsrechten, reclamebelasting, rioolbelasting en precariobelasting. Aanslagen van meer dan € 100,- maar minder dan € 10.000,- kunt u desgewenst automatisch betalen in 10 maandelijkse termijnen. Ook de parkeervergunningen kunnen in 10 termijnbetalingen betaald worden. Dit zal dan worden geïncasseerd via het automatische incasso.

De verordeningen liggen voorzien van een register ter inzage in de Stadswinkel. Ook zijn alle verordeningen te raadplegen (en te downloaden) zodra ze gepubliceerd zijn op overheid.nl op de pagina Verordeningen. Tegen betaling zijn de verordeningen ook verkrijgbaar. Informatie: Belastingen gemeente Harderwijk, Meerinzicht tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden