Oproep voordracht kandidaten voor de Piet Dijkstra Prijs 2018 (25-10-2017)

Foto: Uitreiking Piet Dijkstra Prijs 2017 aan Gerrit van der Luit

De Piet Dijkstra Prijs wordt jaarlijks toegekend aan een inwoner van de gemeente Harderwijk, die blijk geeft van vrijwillige en belangeloze inzet voor het welzijn van één of meer mede-inwoners. Deze prijs wordt uitgereikt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst voor inwoners. Gemeente Harderwijk is voor dit jaar weer op zoek naar kandidaten die hiervoor in aanmerking komen.

Piet Dijkstra

Piet Dijkstra zag in dat de gemeente niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor het welzijn van iedere inwoner. Dat is ieders verantwoordelijkheid en betekent vertrouwen op de eigen kracht van de samenleving. Hij was het grote voorbeeld voor goed burgerschap. De Piet Dijkstra Prijs is een initiatief uit de Harderwijker samenleving en wordt daarom ook door inwoners uit Harderwijk gekozen.

Aanmelding

Kent u iemand die zich vrijwillig en belangeloos inzet voor de Harderwijkse samenleving? Dan kunt u deze persoon voordragen voor de Piet Dijkstra Prijs 2018 via het formulier Kandidatuur Piet Dijkstra Prijs 2018. U kunt tot 27 november iemand voordragen voor de prijs.

De Piet Dijkstra Prijs 2018 wordt uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie op donderdag 4 januari in het stadhuis aan de Havendam.

Vul het formulier in!

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens