Politiecijfers tonen daling criminaliteit (12-01-2018)

Aan het begin van het nieuwe jaar maken gemeente en de politie de balans op van de veiligheidscijfers. Hierbij wordt afgegaan op alle incidenten die door de politie geregistreerd zijn. Deze cijfers over 2017 verhouden zich gunstig ten opzichte van cijfers uit 2016. Het totaal aantal geregistreerde incidenten is namelijk met ongeveer 18 procent afgenomen. Opvallende dalers liggen op het terrein van de woninginbraken (- 28 %), zedenmisdrijven (-32 %) en verkeersongevallen (- 15%). Het aantal winkeldiefstallen is fors gestegen (+48 %) evenals de overlast door verwarde personen (+14 %).

Daling criminaliteit in Harderwijk

De daling van de criminaliteit in Harderwijk is vooral zichtbaar bij het aantal woninginbraken. Deze zijn gedaald van 110 aangiften in 2016 naar 79 aangiften in 2017. In de afgelopen 25 jaar is het aantal woninginbraken in de gemeente Harderwijk nog niet zo laag geweest. Het aantal inbraken bij bedrijven en instellingen is licht afgenomen.

“De aanpak van woninginbraken is één van de prioriteiten uit het Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019. Ook vorig jaar is hier weer veel inzet op gepleegd. Woninginbraken hebben naast de materiële schade, vooral veel negatieve invloed op de veiligheidsgevoelens van de inwoners. In politiekringen wordt niet voor niets gesproken van High Impact Crime”, aldus burgemeester Van Schaik. Hij is daarom extra verheugd met de verder doorgezette daling. Hij is trots op inzet van politie, OM, gemeente en bewoners om dit delict type jaar op jaar terug te dringen.  

Het aantal inbraken met diefstal uit auto’s is tussen 2016 en 2017 bijna gelijk gebleven. Dit waren in 2016 166 diefstallen en in 2017 waren dit er 164. Spijtig genoeg hebben de auto-inbraken in bepaalde wijken, waaronder de wijk Drielanden, veel impact gehad het afgelopen jaar. Politie en gemeente blijven het komende jaar actief om dit aantal terug te dringen.

Een opvallend positief resultaat is het aantal fietsdiefstallen. In 2016 waren er nog 255 diefstallen. De gemeente heeft in 2017 bewust geïnvesteerd in de bouw van de fietsenstalling bij het station en is verheugd dat dit ook daadwerkelijk geresulteerd heeft in een daling van de fietsendiefstallen met 60 procent. Voor die tijd was de stationslocatie een hotspot voor fietsendiefstal.

De overlast door verwarde personen is, net als de landelijke trend, ook in Harderwijk toegenomen. Door samenwerking met gespecialiseerde hulpverlening lukt het steeds beter om probleemsituaties beheersbaar te krijgen. “We blijven inzetten op adequate hulp voor zowel de verwarde persoon en de aanpak van de overlast samen met omwonenden”, zegt burgemeester Van Schaik toe.

Het aantal winkeldiefstallen in Harderwijk is gestegen met 48 procent naar 98 diefstallen, mede als gevolg van een hogere aangiftebereid.

Integraal Veiligheidsplan

Veiligheid is een breed begrip. Om te focussen op de grootste risico’s stelt de gemeente in samenwerking met politie en brandweer vierjaarlijks het Integraal Veiligheidsplan op met daarin een prioritering. De belangrijkste prioriteiten zijn: Ernstige overlast door personen in de woonomgeving, High Impact Crimes/Woninginbraak en Maatschappelijke ondermijning/hennepaanpak. Teamchef Bert Eveleens benoemt dat de nauwe samenwerking tussen politie en gemeente zijn vruchten begint af te werpen en de sleutel lijkt voor een succesvolle aanpak. De afgelopen jaren heeft de gemeente de bestuurlijke aanpak geïntensiveerd op de aanpak van drugs en hennep door woningen te sluiten. Ook treedt de gemeente bestuurlijk op tegen het vervoer van inbrekerswerktuigen. Deze maatregelen vormen een goede aanvulling op de opsporing en de strafrechtelijke aanpak van politie en justitie.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens