Positieve inbreng tijdens eerste stadsgesprek Maand van Burgerschap (11-10-2017)

Op dinsdag 3 oktober vond het eerste stadsgesprek tijdens de Maand van Burgerschap in de Rietmeen plaats. Na het welkomstwoord door burgemeester Harm-Jan van Schaik namen ruim 50 inwoners plaats aan de gesprekstafels. In het kader van het thema ‘Bruggen slaan naar de toekomst’ droegen de betrokken inwoners diverse onderwerpen aan over hun leefomgeving. Hieruit zijn vijf thema's ontstaan; verkeersveiligheid, zorg en wonen in de wijk, relatie tot de gemeente, fysieke toegankelijkheid en inrichting van de openbare ruimte.

Positieve ideeën

In het vervolggesprek over de vijf thema’s was er grote belangstelling voor zorg en wonen in de wijk. Er werden concrete ideeën aangedragen. Zo zien de inwoners een prominentere rol voor de gemeente als het aankomt op wonen en zorg in de wijk. Ook de verkeersveiligheid in de wijken kwam uitvoerig aan bod. Om dat te vergroten, is een bewustwordingscampagne aangedragen. Dit door te beginnen met verkeerslessen op de basisscholen. Ook het belonen van goed gedrag in combinatie met handhaving werd genoemd. Verder stelt men een persoonlijke benadering vanuit de gemeente op prijs, door zowel ambtenaren als raadsleden.

Na de stadsgesprekken

Na afloop van het stadsgesprek werden afspraken met inwoners gemaakt om mee te praten over onderwerpen die de komende vier jaar aandacht verdienen in de gemeente. Zij ontvangen vanaf november een uitnodiging voor een vervolggesprek. De uitkomst van de stadsgesprekken kan de gemeenteraad gebruiken voor de strategische raadsagenda van de komende raadsperiode 2018-2022.

Aanmelden stadsgesprek

Op woensdag 11 oktober vindt het tweede stadsgesprek in de Kiekmure plaats. Het laatste stadsgesprek is op dinsdag 24 oktober in het Havenkwartier. De stadsgesprekken starten om 19.30 uur (inloop 19.00 uur). Een aantal inwoners, willekeurig geselecteerd, heeft een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Als u geen uitnodiging heeft ontvangen en graag wil deelnemen, dan kunt u zich aanmelden via het formulier op www.harderwijk.nl/harderwijkzijnwijsamen.

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens