Regentonsubsidie 2020 zeer succesvol benut (10-06-2020)

De subsidie voor de aanschaf van een regenton is niet meer beschikbaar. Het budget is inmiddels volledig benut. Zoals vooraf is aangegeven zou de subsidiemogelijkheid worden stopgezet als het subsidiebedrag volledig is ingezet. Er was grote belangstelling voor de subsidiemogelijkheid.

Er werd een regentonsubsidie opengesteld voor alle inwoners van de gemeente Harderwijk. Hier is enthousiast gebruik van gemaakt. Wij zijn verheugd te kunnen melden dat er meer dan 200 regentonnen zijn aangeschaft. Helaas betekent dat ook dat het subsidieplafond is bereikt en het niet langer mogelijk is om gebruik te maken van de regentonsubsidie 2020.

Er wordt gekeken om ook volgend jaar weer een regentonsubsidie beschikbaar te stellen Naast regentonnen zijn er natuurlijk nog vele andere mogelijkheden om de tuin en de omgeving groener en klimaat-bestendiger te maken. Er wordt gekeken of ook dit soort maatregelen meegenomen kunnen worden in de subsidieregeling van volgend jaar.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden