Samenbeleid 'Harderwijk zijn wij samen' vrijwilligers en mantelzorgers (15-12-2017)

De gemeente Harderwijk heeft de beleidsnota ‘Harderwijk zijn wij samen’ vastgesteld voor de periode 2018-2021. Het plan is met input van betrokken inwoners en organisaties die met mantelzorgers en vrijwilligers werken tot stand gekomen. Het beleid richt zich op alle informele vormen van betekenisvolle participatie: dat zijn manieren van ‘meedoen’, zonder dat mensen daarvoor een vergoeding ontvangen. Het gaat om mantelzorg, vrijwillige inzet, inwonersinitiatieven en verenigingsleven.

Ondersteuning voor mantelzorgers

Onze samenleving kan niet zonder de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. Zij helpen de inwoners om deel te nemen aan de samenleving en de zelfredzaamheid te bevorderen. De gemeente ondersteunt mantelzorgers met onder andere de mantelzorgwaardering (een geldbedrag) en versterking van het netwerk rondom mantelzorgers. Daarnaast organiseren we kortdurende 24-uurs respijtzorg ‘op maat’. De gemeente heeft de ambitie om samen met de lokale partners een Respijthuis in Harderwijk te realiseren. Omdat het aantal Harderwijkers en Hierdenaren met dementie toeneemt, willen wij een ‘dementievriendelijke gemeente’ worden: een gemeente waarin mensen met dementie fijn en veilig kunnen wonen, en waarin hun naasten zich gesteund voelen. Hiermee zetten we samen met maatschappelijke partners een extra stap richting een inclusieve gemeente. Het uitgangspunt is dat mantelzorgers voldoende steun krijgen om voor hun naaste te blijven zorgen en te voorkomen dat zij overbelast raken.

Vrijwillige inzet

Vrijwilligersorganisaties hebben ondersteuning nodig, zodat zij hun verenigingstaken evenwichtiger over de leden kunnen verdelen. Vrijwilligersorganisaties, verenigingen en clubs hebben elk hun eigen meerwaarde, expertise en mogelijkheden. De gemeente biedt faciliteiten zodat zij hun expertise aan elkaar beschikbaar kunnen stellen. Het is belangrijk dat er een centraal punt komt waar voor inwoners duidelijk is welke verenigingen en clubs in Harderwijk actief zijn en wat voor activiteiten zij bieden.

Inclusieve samenleving

Het perspectief in het samenbeleid is een samenleving waarin iedereen een betekenisvolle bijdrage levert, in aansluiting op zijn drijfveren, talenten en mogelijkheden. Een samenleving waarin we niet meer denken in hokjes van ‘psychische stoornissen’ en ‘verstandelijke beperkingen’, van jong of oud, van migrant of Nederlander. Maar een samenleving waarbij we ervan uit gaan dat iedereen van waarde is. Om deze inclusieve samenleving vorm te geven, wil de gemeente samen met inwoners en vrijwilligersorganisaties optrekken.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens