Sociale Adviesraad presenteert nieuwe brochure (20-12-2017)

De Sociale Adviesraad Harderwijk heeft op vrijdag 16 december een nieuwe brochure overhandigd aan wethouder Gert Jan van Noort.  In deze brochure presenteert de Sociale Adviesraad zich. De Sociale Adviesraad Harderwijk (voorheen WMO-raad) geeft op verzoek van de gemeente advies op het beleid voor het Sociaal Domein. Deze adviesraad bestaat uit een groep betrokken inwoners uit Harderwijk, die de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseert over het sociaal beleid.

Waar gaat het om? Als het meedoen in de samenleving (denk aan werken, mobiel zijn, zelf het huishouden regelen, opvoeden en opgroeien) niet vanzelf gaat, kunnen inwoners terecht bij de gemeente. De gemeente kijkt samen met u hoe en welke ondersteuning er nodig is. De gemeenteraad stelt hierover beleid vast. De Sociale Adviesraad adviseert de gemeente over dit beleid. Om goed te kunnen adviseren zoeken zij actief de Harderwijker samenleving op. U kunt ook zelf contact opnemen. Meedoen of meedenken met de activiteiten van de Sociale Adviesraad Harderwijk? Neem dan contact op via info@adviesraad.nl.

Meer informatie via Adviesraad Harderwijk.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens