Sporten voor mensen met een beperking in regio Noord Veluwe (14-11-2018)

Ongeveer 10 procent van de Nederlandse bevolking heeft een matig tot zware handicap. De regio Noord Veluwe zet zich in voor een toename van de sportparticipatie voor mensen met een beperking en wil zoveel mogelijk mensen in de regio helpen naar een passend sport- en beweegaanbod.

Afgelopen oktober is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Uniek Sporten en de regio Noord Veluwe. Uniek Sporten brengt vraag en aanbod voor aangepast sporten bij elkaar. Op www.unieksporten.nl is nu ook het sportaanbod van de regio Noord Veluwe inzichtelijk gemaakt. Hiermee willen we als regio sportverenigingen en andere aanbieders van sport en bewegen stimuleren om nog niet bestaand aanbod te ontwikkelen. Elke gemeente heeft een lokaal aanspreekpunt waar je terecht kan met vragen, te vinden op de contactpagina van de betreffende gemeente.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden