Start onderzoek ervaringen gemeentelijke jeugdhulp (20-04-2017)

Jaarlijks doet de gemeente onderzoek naar de tevredenheid van inwoners die gebruik maken van jeugdhulp. Heeft uw kind jeugdhulp in 2016 ontvangen? Dan horen wij graag wat u hiervan vindt en hoe u het contact met de gemeente heeft ervaren. Met de ervaringen van jongeren en hun ouders kunnen wij in de toekomst de jeugdhulp goed aansluiten bij de wensen en behoeften.

Ontvangt u of uw kind (vanaf 12 jaar) in de komende twee weken een uitnodiging voor het onderzoek in de brievenbus, doe dan vooral mee. Uw mening is voor ons van belang. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau BMC in opdracht van de gemeente. Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig en heeft geen gevolgen voor de ondersteuning die u ontvangt. Uw naam en adres worden alleen gebruikt voor het toezenden van de vragenlijst.

Uitslag onderzoek

In september verwachten wij de resultaten van het onderzoek. De resultaten worden bekend gemaakt via deze website en Het Kontakt.

Heeft u vragen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Tamar Hoefsloot via t.hoefsloot@harderwijk.nl of 0341 411 911.

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens