Start wegwerkzaamheden Vondellaan 10 februari (04-02-2020)

Op 10 februari 2020 starten de werkzaamheden aan de Vondellaan. We gaan werken aan een verbeterde verkeersstroom voor alle weggebruikers, een grotere verkeersveiligheid en een veilige schoolomgeving.

Dit gaan we doen

  • Een parallelweg aanleggen met een ‘kiss & ride strook’ bij de basisscholen Dominicus Savio en De Schakel
  • Vanaf het kruispunt Vondellaan/De Genestetstraat tot het kruispunt Vondellaan/Tesselschadelaan vervangen we het asfalt door straatklinkers
  • Er komen extra verkeersremmende maatregelen en parkeerplaatsen
  • Kruispunt Alberdingk Thijmlaan/Vondellaan wordt gewijzigd in een gelijkwaardig kruispunt
  • De maximum snelheid op de Vondellaan (Hoofdweg-Tesselschadelaan) wordt 30 km/h

De werkzaamheden worden in 5 fasen uitgevoerd door Schagen Infra BV. We beginnen vanaf de Hoofdweg. Vervolgens verplaatsen de werkzaamheden zich in vier stappen richting winkelcentrum Stadsdennen. Doordat de werkzaamheden doorlopend worden uitgevoerd zullen de fasen elkaar kunnen overlappen qua planning (de planning is afhankelijk van weersomstandigheden).

Fasen

  • Fase 1: Kruising De Genestetstraat tot en met Constantijn Huygenslaan: 10 tot en met 28 februari
  • Fase 2: Constantijn Huygenslaan tot en met Da Costastraat: 24 februari tot en met 20 maart
  • Fase 3: Da Costastraat tot en met Cremerstraat: 16 maart tot en met 10 april
  • Fase 4: Cremerstraat tot en met Alberdingk Thijmlaan: tot en met 24 april
  • Fase 5: Alberdingk Thijmlaan tot en met Tesselschadelaan: 20 april tot en met 22 mei

Bereikbaarheid

We doen er alles aan om de verkeershinder door de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de werkzaamheden wordt de Vondellaan gestremd voor doorgaand verkeer, bestemmingsverkeer is wel mogelijk. Per fase is het tracé afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer wordt via borden omgeleid. Hulpdiensten kunnen de aanliggende adressen te allen tijde bereiken. Bij een aantal woningen wordt ook de rioolaansluiting vernieuwd. De bewoners van de betreffende woningen krijgen hierover vooraf informatie. 

Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u terecht bij dhr. F. van Tol, projectleider bij de gemeente, tel. (0341) 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden