Subsidie voor maatschappelijke inzet (10-01-2018)

Wij stimuleren vrijwilligersactiviteiten op een aantal specifieke subsidieregelingen. Dit is geregeld in de deelverordening “Waarderingssubsidies maatschappelijke inzet”. Op grond van deze verordening stellen wij jaarlijks een budget per subsidieregeling beschikbaar, het zogenaamde subsidieplafond. Uit dit budget verleent de gemeente waarderingssubsidies aan vele vrijwilligersorganisaties. Het budget wordt verdeeld volgens criteria die in de verordening zijn opgenomen. Hieronder geven wij aan om welke subsidieregeling het gaat en het budget dat voor 2018 beschikbaar is.                                                                                                        

Amateurkunst:
Zang
Muziek
Theater
Dans/audiovisueel/beelden/literair


€ 16.508,-
€ 25.046,-
€   5.853,-
€      800,-
Bewonersorganisaties €   8.062,-
Jeugdsport  € 29.165,-
Ouderenbonden  €   8.294,-
Vrijwilligers jeugd- en jongerenwerk  € 24.752,-
Wijkorganisaties  € 12.982,-

Subsidieaanvragen moeten uiterlijk 1 maart 2018 bij de gemeente binnen zijn. De deelverordening kunt u vinden op de pagina Gemeentelijke regelgeving. Voor informatie en toezending van een aanvraagformulier kunt u terecht bij mevr. M. van Straten, tel. 411 911 of m.vanstraten@harderwijk.nl.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens