Terugblik netwerkbijeenkomst huiselijk geweld & kindermishandeling (22-11-2017)

Over gedeelde zorg in de kring van veiligheid

‘Mijn held is mijn sportlerares. Zij keek niet weg, maar vroeg door. Het begin van een veilig thuis, voor mij en mijn broertje.’ Tara, 14 jaar.

Voorafgaand en tijdens de week tegen kindermishandeling nam de gemeente Harderwijk actief deel aan de preventiecampagne ‘Verbind voor het kind!’ In deze campagne bundelen organisaties hun krachten om extra aandacht te vragen voor de preventie en aanpak van kindermishandeling.

Het doel is brede bewustwording onder inwoners en professionals: Kijk niet weg, maar kom in actie! Helaas nog steeds dringende noodzaak, ook in Harderwijk.

Terugblik netwerkbijeenkomst

Voor een effectieve aanpak hebben wij elkaar nodig. Dit thema was dan ook de focus tijdens de jaarlijkse netwerkbijeenkomst op 16 november in het Stadhuis. Ruim 80 betrokken burgers, vrijwilligers en professionals waren aanwezig en hebben hun betrokkenheid getoond om de handen ineen te slaan voor de preventie van kindermishandeling. Ook wethouder van Gert Jan van Noort en burgemeester Harm-Jan van Schaik hebben hun missie voor de kinderen en gezinnen in Harderwijk gedeeld: Elk kind telt en verdient de juiste zorg en aandacht in onze gemeente!

Dank voor ieders aanwezigheid en samenwerking in de kring van veiligheid rondom kinderen en gezinnen.

Veilig Thuis

Mishandeling is moeilijk te zien. Er zijn vaak wel verschillende signalen die u kunnen opvallen. Stil en teruggetrokken gedrag, of juist heel druk gedrag. Schrikken van aanrakingen, vaak verwondingen hebben. En daar ongeloofwaardige verklaringen voor geven. Dit kunnen allemaal signalen zijn dat het bij een gezin thuis of met een oudere niet goed gaat. Bedenk dat elk geval uniek is, en ga op uw gevoel af als u denkt dat er iets niet klopt. Bel om dit te melden of om advies met Veilig Thuis 0800-2000. En is er direct gevaar? Aarzel dan niet en bel 1-1-2.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens