Tweede ronde grote projecten 75 jaar bevrijding (11-06-2019)

Er komt een tweede ronde voor subsidieverzoeken voor het regioprogramma Veluwe Remembers. Die nieuwe ronde loopt van maandag 17 juni tot en met zondag 30 juni middernacht. 

Van september 2019 tot en met mei 2020 wordt onder de naam Veluwe Remembers 75 jaar bevrijding van de Veluwe gevierd met grote en kleine evenementen. Het regioprogramma is een onderdeel van het provinciale programma ‘Gelderland Herdenkt’

De Stuurgroep Veluwe Remembers constateerde dat er na de eerste ronde nog budget beschikbaar is voor een tweede ronde. De tweede ronde is ook bedoeld voor projecten die af zijn gevallen in de eerste ronde omdat ze niet voldeden aan bepaalde eisen, maar wel kansrijk zijn.

De maximale bijdrage die kan worden gevraagd is € 750,-. De volledige regeling met voorwaarden vindt u op www.veluweop1.nl. De aanvragen moeten een link hebben met een van de 3 verhaallijnen die een belangrijke rol spelen in dit kroonjaar: Market Garden (met daarbij de evacuatie), de Joodse geschiedenis in de oorlog en de bevrijding door de Canadezen. Voor vragen kunt u terecht bij subsidiebeheer@arnhem.nl

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden