Vanaf 2018 ook kinderopvangtoeslag voor peuterspeelzaal (23-10-2017)

Vanaf 1 januari 2018 worden alle peuterspeelzalen kinderdagverblijven. Gaat uw kind nu naar een peuterspeelzaal? Dan is deze informatie belangrijk voor u. Misschien heeft u straks recht op kinderopvangtoeslag. Dit is een maandelijkse bijdrage van de overheid voor de kosten van kinderopvang.

Kinderopvangtoeslag via Belastingdienst

Staat het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang of de gastouder van uw kind ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang? Dan kunt u onder voorwaarden een deel van de kosten terugvragen bij de Belastingdienst. Dit heet kinderopvangtoeslag. Vanaf 2018 geldt deze toeslag ook voor het peuterspeelwerk. Alle informatie over de kinderopvangtoeslag vindt u op de website toeslagen.nl. Vraagt u tussen 1 en 15 november 2017 kinderopvangtoeslag aan, dan krijgt u de toeslag voor januari 2018 waarschijnlijk eind december 2017. Vraagt u later kinderopvangtoeslag aan dan 15 november 2017? Dan ontvangt u de kinderopvangtoeslag later. Doe dat vóór 1 mei 2018. Anders loopt u een deel van de toeslag mis.

Gemeentelijke bijdrage via peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, maar maakt uw kind tussen de 2 en 4 jaar oud gebruik van peuterspeelwerk?  Dan kunt u vanaf 1 januari 2018 onder voorwaarden een bijdrage in de kosten voor peuterspeelwerk aanvragen bij uw peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, mits de gemeente daar afspraken mee heeft gemaakt. Kijk voor meer informatie op de pagina Kinderopvang.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens