Varianten nieuwbouw binnenbad De Sypel (11-07-2018)

In januari heeft de gemeenteraad besloten tot nieuwbouw van het zwembad in Sportcomplex De Sypel. Er is een aantal varianten vastgesteld. Momenteel wordt een onderzoek gehouden naar deze varianten. Het nieuwe zwembad blijft op de huidige locatie. Alleen het ‘natte gedeelte’ wordt vernieuwd, de kleed- en installatieruimten blijven. Het gaat om een nieuw binnenbad geschikt voor sport-, les- en schoolzwemmen. Daarnaast worden er drie aanvullende varianten onderzocht: medisch/therapeutisch gebruik, ‘fun’ en de faciliteiten voor regionaal wedstrijdzwemmen. De doelstelling is een energieneutraal en duurzaam zwembad te bouwen.

Bewoners en andere gebruikers denken mee

Bij het besluit tot nieuwbouw zijn belanghebbenden betrokken, inwoners van gemeente Harderwijk hebben via een enquête hun mening kunnen geven. Ook bij de uitwerking van de nieuwbouw horen wij graag de mening en wensen van gebruikers. Er is een klankbordgroep van gebruikers. Wilt u ook deelnemen aan deze klankbordgroep (bijeenkomst in september), mail dan naar sport@harderwijk.nl.

Besluitvorming eind 2018

Het onderzoek naar de varianten wordt na de zomer afgerond en aan het college van burgemeester en wethouders aangeboden. Na hun besluit komt het in de raadscommissie Samenleving. De planning is dat de gemeenteraad eind dit jaar een besluit neemt over hoe het zwembad verbouwd zal worden. Daarna wordt bekend wanneer de bouw start.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden