Veel betrokkenheid en enthousiasme tijdens tweede stadsgesprek Maand van Burgerschap (12-10-2017)

Tweede stadsgesprek

Verkeersveiligheid en dienstverlening waren de onderwerpen die een rol spelen bij de inwoners die gisteren bij het stadsgesprek in de Kiekmure aanwezig waren. Bij dienstverlening ging het met name om de communicatie met de gemeente en de bereikbaarheid. Ongeveer 50 betrokken en enthousiaste inwoners gingen hierover in gesprek. Onderwerpen die ook aan de orde kwamen waren voorzieningen in de wijk Frankrijk en de sociale cohesie. De reacties vanuit de inwoners waren divers en positief.

Ook tijdens dit stadsgesprek werden na afloop afspraken met inwoners gemaakt om mee te praten over onderwerpen die de komende vier jaar aandacht verdienen in de gemeente. Zij ontvangen vanaf november een uitnodiging voor een vervolggesprek. De uitkomst van de stadsgesprekken kan de gemeenteraad gebruiken voor de strategische raadsagenda van de komende raadsperiode 2018-2022.

Stadsgesprek 24 oktober

Op dinsdag 24 oktober vindt om 19.30 uur (inloop 19.00 uur) het derde stadsgesprek in het Havenkwartier plaats. Een aantal inwoners, willekeurig geselecteerd, heeft een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Als u geen uitnodiging heeft ontvangen en graag wil deelnemen, dan kunt u zich aanmelden via dit formulier.

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens