Verbetering afvalscheiding voor binnenstad en hoog- en stapelbouw (22-12-2017)

Het college van B&W wil afvalscheiding voor bewoners in de binnenstad en hoogbouw verbeteren. De bestaande ongelijkheid bij afvalinzameling voor bewoners wordt hiermee zoveel mogelijk opgeheven. Bewoners in de binnenstad en hoog- en stapelbouwwoningen krijgen voor huishoudelijk gebruik een klein afvalbakje voor groente- en fruitafval (keuze uit 7 of 9 liter). Deze bakjes kunnen dan met tuinafval geleegd worden in containers voor groente- , fruit- en tuinafval. Deze containers komen naast de bestaande ondergrondse containers in de binnenstad en bij hoog- en stapelbouw. Bij het verspreiden van de bakjes komen ook instructies voor afvalscheiding. De aanvullende afvalvoorziening geeft inwoners van de binnenstad en hoog- en stapelbouw ook de mogelijkheid het GFT te scheiden van het restafval. De huidige inzameling van het papier blijft ongewijzigd.

Het doel hiervan is om het ontstaan van restafval zoveel mogelijk te voorkomen, geproduceerd ‘afval’ maximaal te scheiden en recyclen en grondstofketens te sluiten. De gemeenteraad van Harderwijk heeft reeds eerder besloten in te zetten op forse vermindering van huishoudelijk restafval in 2020. Doelstelling uitvoeringsprogramma VANG (Van Afval Naar Grondstof) is om te komen tot maximaal 30 kilogram restafval per inwoner per jaar in 2025.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens