Voorlichting lood in de bodem (11-10-2017)

Het Gelders Ondergrond Overleg, bestaande uit een vertegenwoordiging van alle Gelderse gemeenten, waterschap en Bodemplus zijn met de GGD een voorlichtingscampagne gestart over lood in de bodem. Het RIVM heeft in 2015 op basis van een onderzoek geconstateerd dat zelfs bij een relatief lage blootstelling aan lood, schade aan de gezondheid van jonge kinderen kan optreden. Op verschillende plekken in de provincie Gelderland kan er (nog) lood in de bodem zitten.

In onze gemeente is geen sprake is van overschrijding van de aanvaardbare norm. Verder controleren wij bij nieuwbouw en andere infrastructurele werkzaamheden altijd de bodem. We gebruiken grond/zand die voldoet aan de eisen voor de beoogde bestemming. Er ligt in het Huis van de Stad een folder ‘Lood in de bodem’ klaar over tips om risico's te beperken. Het is een actie die heel Gelderland betreft. Voor meer informatie verwijzen we u naar de GGD, naar Lood in de bodem.

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens